Home

Relatie in Praktijk voor relatietherapie en systeemtherapie

  • relatietherapie
  • systeemtherapie voor gezinnen
  • systeemtherapie individueel
  • systeemoplossingen bij samenwerkingsproblemen
  • coaching (systemisch) gericht op samenwerking en regie

Relatietherapie

Ieder mens, elke relatie en elke situatie is anders. Die verschillen maken het leven boeiend maar kunnen ook aanleiding zijn voor misverstanden, spanningen, slepende ruzies of conflicten. Ik ben ervan overtuigd dat niemand een relatie of gezin start om in die verwijdering of strijd terecht te komen. Maar het gebeurt, en daarin ben jij of zijn jullie echt niet uniek. Het kan dan helpen iemand mee te laten kijken. Relatietherapie geeft snel inzicht in jullie communicatie patronen en waar dit vandaan komt.

Systeemtherapie voor gezinnen

Ouders krijgen kinderen, kinderen groeien op. Je hoopt dat dat onder een dak gebeurt en dat je met elkaar binnen de veiligheid van het gezin kunt worden wie je bent. Soms ontbreekt het aan die veiligheid, dat kan met zaken buiten het gezin te maken hebben maar ook met zaken daarbinnen. Hoe ga je daar als gezin mee om? Vind je mekaar nog (leuk) ? Kunnen ouders nog ouder zijn? Worden oplossingen problemen?

Systeemtherapie individueel

Als je steeds vastloopt in relaties of in de samenwerking met anderen dan kan individuele systeemtherapie een optie zijn. Door een verbinding te leggen met je afkomst, de oplossingen die je kiest en de uitwerking daarvan op anderen achterhalen we waar het vastloopt, kijken we naar alternatieven en testen die in de praktijk.

Systeemoplossingen bij samenwerkingsproblemen

Als samenwerkingsproblemen blijven voortduren ligt de oplossing niet voor het oprapen, immers iedereen heeft er last van en wil graag op een ontspannen manier zijn werk of taak kunnen doen.
Vaak zijn er dan al pogingen gedaan om tot een oplossing te komen zoals afspraken, feedback gesprekken of time-outs maar dat heeft niet het gewenste resultaat gehad. Dan is het zaak verder te kijken, wat maakt dat het gaat zoals het gaat? Op welk (systeem) niveau speelt dit zich af? ,hoe komen we tot een gezamenlijke oplossing? En wat is daarvoor nodig?

Coaching

Systemische coaching richt zich op de vraagstukken die je hebt als professional in relatie tot je werk, collega’s of perspectief. Vanuit systeemtheoretisch beginselen kijken we naar communicatie, posities en narratieven, hoe zet je jezelf in? Met welk effect op de ander? Wat kost energie en wat levert energie op? Vandaaruit kom je tot veranderwensen, met die wensen gaan we aan de slag en maak je stappen.

foto Didier Rammers

Didier Rammers


Opgeleid als relatie-gezinstherapeut ben ik ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie – NVRG


Ik heb 20 jaar ervaring in de GGZ en de laatste 10 jaar werk ik voor het CCE waar ik help vastgelopen situaties in zorginstellingen vlot te trekken. De andere dagen van de week werk ik vanuit mijn eigen praktijk met echtparen, gezinnen en vragen vanuit gemeentes, instellingen of maatschappen.


Als therapeut probeer ik samen met jou of jullie te snappen waarom het gaat zoals het gaat, ruimte te maken voor ieders verhaal om van daar uit weer tot beweging en perspectief te komen. Je mag van mij verwachten dat ik dat met volle inzet doe, niet langer dan nodig, niet korter dan noodzakelijk. Ik maak gebruik van diverse systeemtheoretisch modellen en methodieken en ben fan van F.I.T.S ( Feedback informed therapy in Systems*) dit gaat er van uit dat je door het inbouwen van feedback tot een gezamenlijk gedragen verandering komt.

Voor een vrijblijvende kennismaking kunt u een mail sturen naar info@relatieinpraktijk.nl of een bericht achterlaten op 0617750868. Ik neem dan contact met u op.

Binnen de praktijk werk in nauw samen met Paula Bekema www.desysteemfabriek.nl